Reakcia Ing. Renáty Prokeinovej, PhD. na prvú prácu s perSimplexom

Prvé použitie softvéru perSimplex sa nezaobišlo bez mierneho chaosu, ako tento softvér používať. Odporúčam si najskôr prečítať manuál. 😉 Softvér sa riadi heslom v jednoduchosti je genialita a to nielen pri výpočte a grafickej prezentácii výsledkov, ale aj pri aktualizácii licenčného kľúča. Čítať ďalej

Reklamy
Posted in Testimonials | Pridaj komentár

SPU Nitra: Komparácia dvoch metodologických prístupov z hľadiska úrovne kvality života vybraných európskych krajín

Comparison of two methodological approaches according to level of quality of life selected European countries

Renáta PROKEINOVÁ – Martina HANOVÁ

Abstract  
Main aim of the paper is to realize multidimensional classification of chosen European countries. The data about education index grow domestic product index and life expectancy index are obtained from database of the National report about Human Development UNDP 2010. The methodical aspect of comparison is made according to the „classic“cluster analysis and fuzzy cluster analysis.  Using these two methodical approaches leads to favorable results in the case that countries aggregate to the inartificial clusters. Seeing that there are tendencies of approximation of countries in education, increasing of grow domestic product and environmental protection the differences among countries diminish or – in some cases – dissolve. The proof of this fact is creating of two clusters where four indicators of countries´ economic-welfare development are used. Čítať ďalej

Posted in Odborné články | Pridaj komentár

AIM report AZET.sk júl 2010

V tomto blogu opäť zaostríme na dáta RU – počet reálnych užívateľov z portálu azet.sk, a to za mesiac júl 2010. Zaujíma nás, či jednotlivé podstránky portálu držia trend návštevnosti celého portálu resp. ktoré weby sa z tohoto trendu vymykajú.

Na webe AIMmonitora boli tentokrát k dispozícii viaceré dáta ako za mesiac jún (rozšírené o podstránky pokec.sk). Analyzovali sme vývoj návštevnosti na týchto web stránkach: azet.sk, hlavná stránka azet.sk, email azet.sk, prihlásenie azet.sk, zoznamka.sk, azet.sk katalóg, mapy.azet.sk, slovnik.sk, meteo.sk, minihry.sk, homepage – pokec.sk, rychla posta – pokec.sk, sluzby – pokec.sk, profily – pokec.sk, sluzby – pokec.sk, http://www.videoalbumy.sk AIMmonitor uvádza údaje za sluzby – pokec.sk dvakrát. Predpokladáme, že sa jedná o dva rôzne údaje.

Figure 0: Graf vývoja návštevnosti na weboch portálu azet.sk v mesiaci júl 2010

Trendová čiara vývoja návštevnosti RU na jednotlivých podstránkach portálu azet.sk potvrdzuje predchádzajúce zistenie poklesu návštevnosti počas sobôt.

V analýze za mesiac júl SimplexDivide rozdelil sedemnásť sledovaných web stránok portálu azet.sk len do štyroch skupín oproti piatim v mesiaci jún 2010:

Figure 1: Prvý zhluk azet.sk v júli 2010

V prvom zhluku azet.sk sa sa nachádza až dvanásť web stránok, čo predstavuje až 70,59% zo všetkých sledovaných. Približne rovnaký vývoj návštevnosti mali tieto weby: azet.sk, homepage – azet.sk, email azet.sk, prihlásenie azet.sk, minihry.sk, pokec.sk, homepage – pokec.sk, rychla posta – pokec.sk, sluzby – pokec.sk, profily – pokec.sk, sluzby – pokec.sk, zoznamka.sk Táto najmohutnejšia skupina je viac skupinou zábavnou – voľnočasovou. Užívatelia navzájom komunikujú, zoznamujú sa, hrajú, zabávajú.

Figure 2: Druhý zhluk azet.sk v júli 2010

V druhom zhluku azet.sk sa sa nachádzajú tri weby, ktoré predstavujú 17,65% zo všetkých sledovaných. Približne rovnaký vývoj návštevnosti mali tieto tri weby: katalog – azet.sk, mapy.azet.sk, slovnik.sk Užívatelia na týchto stránkach vyhľadávajú informácie – katalóg, mapy, preklady slovíčok.

Zvyšné dva zhluky majú len po jednom webe. Sú to špecializované tematické weby zamerané na video a počasie.

Figure 3: videoalbumy.sk

Figure 4: meteo.sk

Novým webom v analýze je web stránka videoalbmumy.sk, ktorá sa vyvíja samostatne. Rovnako ako v mesiaci jún si svoju samostatnú pozíciu udržal web meteo.sk

Tento príklad dokumentuje možnosť nasadenia perSimplexu na analýzy návštevnosti web stránok a ich jednotlivých sekcií, čo dáva možnosť majiteľom webov cielene umiestňovať reklamu a prispôsobovať obsah.

perSimplex.biz

Nastavenie parametrov:

Parametre SimplexDivide sme ponechali na rovnakých hodnotách ako v predchádzajúcej analýze Similarity: D. Proximity – in points, Modification: E. [sum] >> [100%] – in row, Analysis: B. Statistical analysis – in column, Stress: 0, Strictness: 99.

Posted in AIM analýzy | Pridaj komentár

AIM report júl 2010

V blogu za mesiac jún 2010 sme naznačili možnosť identifikovania trendu návštevnosti RU (počet reálnych užívateľov) internetových portálov združených v Asociácii internetových médií. Použitím perSimplexu sme spracovali dáta z online aplikácie OLA – AIMmonitor (http://online.aimmonitor.sk/).

Ako sme uviedli analýzy návštevnosti sú nástrojom pre rozhodovanie pre marketingových špecialistov a stratégov, či už na strane zadávateľa reklamy, mediálnych agentúr alebo samotných majiteľov portálov.

Za mesiac jún 2010 sa nám okrem zachytenia trendu návštevnosti RU podarilo zistiť, ktoré portály sú navštevované približne rovnakou skupinou užívateľov a kedy tieto skupiny užívateľov utlmujú či zvyšujú svoju aktivitu.

Ako môžeme tieto zistenia využiť? Ak sme zadávateľ reklamy, tak by nás mohlo zaujímať, kde a kedy umiestniť svoje reklamné nástroje pre maximalizáciu efektu z reklamy. Tiež môžeme vyjednať výhodnejšiu cenu za reklamu, prípadne lepšie načasovať svoju kampaň. Optimalizácia nákladov na reklamu je tiež nezanedbateľná možnosť pre analýzy so softvérom perSimplex. Pokiaľ vie zadávateľ presnejšie určiť svoju cieľovú skupinu a využíva kontextovú reklamu, s využitím perSimplexu sa mu znížia náklady na relevantných návštevníkov.

Majitelia portálov majú k dispozícii oveľa viac detailnejších dát, ako sme doposiaľ analyzovali. perSimplex analýzy dokážu získať informacie v kontexte o pohybe a trendoch pohybu užívateľov. Môžu tak upravovať obsah portálov, prípadne prísť s novými projektami, ktoré budú zodpovedať záujmu návštevníkov portálu.

Dáta budeme opäť spracúvať pomocou jednej z funkcií SimplexDivide, ktorá umožňuje zachytiť vývoj návštevnosti portálov bez rozdielu mohutnosti užívateľských návštev. Do jedného zo zhlukov sa majú možnosť dostať popri veľkých portáloch (stotisíce návštev) aj menšie portály (niekoľko stoviek užívateľov denne) pokiaľ je zachovaný približne rovnaký trend návštevnosti.

Popis parametrov nájdete tu alebo v SimplexManual, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Spracovaním dát o RU z AIMmonitora za júl 2010 so SimplexDivide sme získali týchto 18 zhlukov:

Figure 0: Graf vývoja návštevnosti na sledovaných internetových portáloch.

Figure 0 zobrazuje celkový vývoj návštevnosti analyzovanej vzorky – 85 internetových portálov. Trendová čiara zachytila prepad návštevnosti v sledovanom mesiaci júl opäť vždy v sobotu.

Z obrázka Figure 0 môžeme zistiť, že trend prepadu návštevnosti zo soboty 10. 7. sa udržal aj nasledujúci deň 11. 7..

Pozrime sa bližšie na najmohutnejšie zhluky zo SimplexImpera:

Figure 1: Prvý zhluk AIM report júl 2010

Prvý zhluk z AIM report júl 2010 zachytáva podobný vývoj návštevnosti 24 portálov (28,24% zo všetkých sledovaných).

Z tejto skupiny 24 portálov vyberáme niektoré, na ktorých nastal približne rovnaký vývoj návštevnosti: avizo.sk, cas.sk, centrum.sk, funradio.sk, hiking.sk, invia.sk, mobil.sk, najnakup.sk, oskole.sk, pluska.sk, pravda.sk, radiofm.sk, sme.sk, superdeal.sk, topky.sk, travel.sk, ta3.com, webnoviny.sk, zlacnene.sk, zoznam.sk

Oproti mesiacu júl môžeme pozorovať mierne preskupenie a do najmohutnejšieho zhluku pribudli invia.sk, oskole.sk, sme.sk, ta3.com.

O prvom zhluku by sme mohli konštatovať, že odráža životný štýl mainstreamového užívateľa internetu.

Tabuľku všetkých 24 portálov si môžete stiahnuť tu.

Návštevnosť RU – reálnych užívateľov tohto zhluku dosahuje dno v sobotu, ako sme uviedli a vrchol v pondelok (okrem 6.7. – vrchol v prvom týždni mesiaca júl sa posunul o deň neskôr – na utorok, pretože v pondelok 5.7. bol štátny sviatok). Zadávateľ reklamy môže na základe týchto informácií určiť presné spustenie kampane resp. jej utlmenie pre konkrétnu cieľovú skupinu užívateľov.Figure 2: Druhý zhluk AIM report júl 2010

Druhý zhluk zachytáva podobný vývoj návštevnosti 15 portálov (17,65% zo všetkých sledovaných). Tabuľku stiahnite tu.

V uvedenom druhom zhluku prevládajú spravodajské portály (vrátane športových a technologických): aktuality.sk, joj.sk, markiza.sk, orangeportal.sk, osporte.sk, parameter.sk, pc.sk, profutbal.sk, tvnoviny.sk, ujszo.sk

Do druhého zhluku pribudol predtým samostatne sa vývíjajúci videoportal.sk a tiež sa sem preskupily vyhľadávače atlas.sk a azet.sk

Z uvedeného zhluku vyplýva, že hoci tiež dosahuje dno návštevnosti v sobotu, oproti prvému zhluku je jeho trend návštevnosti “plochejší”. Užívatelia obľubujú navštevovať spravodajské portály aj počas víkendov. Reklama na týchto portáloch by mala byť úspešná počas celého týždňa.

Figure 3: Tretí zhluk AIM report júl 2010

V treťom zhluku sa nachádza 13 portálov (15,29% zo všetkých). Ide najmä o portály o predaji a kúpe automobilov: auto.sk, autobazar.sk, autovia.sk o hudbe supermusic.sk, ohudbe.sk a nákupné monitor-cien.sk, pricemania.sk. Víkendový prepad tejto skupiny nie je veľmi prudký.

Figure 4: Štvrtý zhluk AIM report júl 2010

Deväť portálov štvrtého zhluku (10,59% ) sú špecializované tematické portály: asb.sk, education.sk, etrend.sk, mobilmania.sk, porada.sk, profesia.sk, reality.sk, wlw.sk, zzz.sk

Figure 5: Piaty zhluk AIM report júl 2010

Do piateho zhluku (7,06%) sa dostali portály s tematikou športovou: denniksport.sk, hokej.sk a technologickou: zive.sk, komunikuj.sk Tieto zaznamenávajú víkendovo len mierny pokles (najvýraznejší pokles návštevnosti mali v prvom a druhom júlovom týždni).

Figure 6: Šiesty zhluk AIM report júl 2010

Obsah portálov šiesteho zhluku je ekonomickej povahy: e-firmy.sk, finance.sk, hnonline.sk, strategie.sk, zlatestranky.sk. Počas týždňa zaznamenávajú stabilne vysokú návštevnosť a ku koncu týždňa je prepad návštevnosti o to výraznejší.

Siedmy zhluk je zhluk portálov s nedostupnými údajmi, preto mu nebudeme venovať pozornosť.

Ôsmy až osemnásty zhluk sú samostatne vyvíjajúce sa portály, ktorých správanie perSimplex nezaradil do žiadneho zo zhlukov.

Upozornili by sme najmä na portál tyzden.sk, ktorého návštevnosť sa aj v mesiaci júl vyvíjala samostatne, mimo vývoja zvyšných spravodajských portálov.

Figure 8: Vývoj návštevnosti http://www.obedovat.sk

Figure 9: Vývoj návštevnosti http://www.peniaze.sk

Figure 10: Vývoj návštevnosti http://www.sportovenoviny.sk

Figure 11: Vývoj návštevnosti http://www.huste.sk

Figure 12: Vývoj návštevnosti http://www.tyzden.sk

Figure 13: Vývoj návštevnosti http://www.cme.sk

Figure 14: Vývoj návštevnosti http://www.diva.sk

Figure 15: Vývoj návštevnosti http://www.f1.sk

Figure 16: Vývoj návštevnosti http://www.mynoviny.sk

Figure 17: Vývoj návštevnosti http://www.nevesta.skFigure 18: Vývoj návštevnosti http://www.pocasie.sk

perSimplex analýza vývoj návštevnosti portálov je demonštračným príkladom využitia nášho unikátneho nástroja perSimplex pri analýzach dát, v tomto prípade dát o návštevnosti RU z AIMmonitora.

Záver z analyzovaných dát necháme otvorený pre marketingových špecialistov, ktorí najlepšie vedia ohodnotiť uvedené výstupy a prípadne uvážiť, kedy a ako načasovať reklamnú kampaň.

Budeme radi ak budete náš blog komentovať a prípadné nedostatky kritizovať. Vopred ďakujeme za pripomienky.

Ak by ste mali záujem o detailnejšie analýzy pomocou perSimplexu kontaktujte nás na analyzy@perSimplex.biz

perSimplex.biz

Nastavenie parametrov:

Pre potreby analýzy sme SimplexDivide nastavili nasledovne Similarity: D. Proximity – in points, Modification: E. [sum] >> [100%] – in row, Analysis: B. Statistical analysis – in column, Stress: 0, Strictness: 99.

Posted in AIM analýzy | Pridaj komentár

AIM report AZET.sk jún 2010

V predchádzajúcom blogu sme Vám prezentovali ukážku možnosti využitia perSimplexu pri hľadaní trendov vývoja návštevnosti na internetových portáloch z dát AIMmonitora za mesiac jún.

Tento blog bude na predchádzajúce výstupy nadväzovať tým, že za mesiac jún 2010 sa pozrieme hlbšie na dáta z portálu azet.sk

Zaujíma nás aký trend vývoja návštevnosti RU (počet reálnych užívateľov)
majú jednotlivé web stránky a podstránky portálu. Existuje medzi návštevnosťou web stránok spojitosť? Ak identifikujeme medzi sledovanými dátami vzťah, tak ako ho využiť?

Analyzovali sme vývoj návštevnosti na týchto web stránkach: hlavná stránka azet.sk, email azet.sk, prihlásenie azet.sk, pokec.sk, zoznamka.sk, azet.sk katalóg, mapy.azet.sk, slovnik.sk, meteo.sk, minihry.sk

Figure 0: Graf vývoja návštevnosti na jednotlivých web stránkach portálu azet.sk

Trendová čiara vývoja návštevnosti RU na jednotlivých podstránkach portálu azet.sk potvrdzuje predchádzajúce zistenie poklesu návštevnosti počas sobôt.

SimplexDivide rozdelil jedenásť sledovaných web stránok portálu azet.sk do nasledujúcich piatich skupín – zhlukov:

Figure 1: Prvý zhluk azet.sk

V prvom zhluku azet.sk sa sa nachádza šesť web stránok, čo predstavuje až 54,55% zo všetkých sledovaných. Približne rovnaký vývoj návštevnosti mali tieto weby: hlavná stránka azet.sk, email azet.sk, prihlásenie azet.sk, pokec.sk, zoznamka.sk a tiež sa rovnako vyvíjala návštevnosť na celom portály azet.sk globálne.

Weby z tohto zhluku dosahujú maximálnu návštevnosť v pondelok a vysoko si ju udržujú až do štvrtka.

Figure 2: Druhý zhluk azet.sk

V druhom zhluku azet.sk sú dva weby (18,18%), a to: azet.sk katalóg a mapy.azet.sk

Samostatný vývoj na portály azet.sk mali web stránky: meteo.sk, slovnik.sk a minihry.sk

Figure 3: Tretí zhluk meteo.sk

Figure 4: Štvrtý zhluk slovnik.sk

Figure 5: Piaty zhluk minihry.sk

Hneď na základe prvého zhluku je možné identifikovať, že užívatelia azet.sk vyhľadávajúci tento portál sa prihlasujú v rovnakom trende na svoj email, pokec a zoznamku. Zvyšné weby portálu sa vyvíjajú samostatnejšie a majú vlastných špecifických užívateľov.

Tento príklad dokumentuje možnosť nasadenia perSimplexu na analýzy návštevnosti web stránok a ich jednotlivých sekcií, čo dáva možnosť majiteľom webov cielene umiestňovať reklamu a prispôsobovať obsah.

perSimplex.biz

Nastavenie parametrov:

Parametre SimplexDivide sme ponechali na rovnakých hodnotách ako v predchádzajúcej analýze Similarity: D. Proximity – in points, Modification: E. [sum] >> [100%] – in row, Analysis: B. Statistical analysis – in column, Stress: 0, Strictness: 90.

Posted in AIM analýzy | Pridaj komentár

AIM report jún 2010

Blogy v sekcii AIM analýzy by mali zaujímať všetkých marketingových, reklamných analytikov a stratégov, ktorí sú špecializovaní na online reklamu.

Pomocou perSimplexu vieme zachytiť trend návštevnosti skupín portálov, na ktoré užívatelia internetu pristupuju v rovnakých dňoch (ak by sme analyzovali detailnejší vývoj, tak perSimplex dokáže určiť trend vývoja za jednotlivé hodiny, či minúty dňa). Podľa analyzovaných výstupov môžeme hovoriť aj o približne rovnakých cieľových skupinách návštevníkov. Takéto pozorovanie vývoja návštevnosti a zachytenie trendu je ďalšou pomôckou pri umiestňovaní online reklamy alebo vyjednávaní ceny za reklamu.

Dáta z aplikácie OLA – AIMmonitor (http://online.aimmonitor.sk/) za mesiac jún 2010 sme spracovali pomocou SimplexDivide. Zaujímal nás parameter RU – počet reálnych užívateľov za sledované obdobie na 86 sledovaných internetových portáloch.

Pre spracovanie dát sme použili jednu z funkcií SimplexDivide, ktorá nám umožní zachytiť trend vývoja návštevnosti na sledovaných portáloch za jednotlivé dni bez rozdielu mohutnosti návštevnosti. Týmto krokom získame možnosť pozorovať približne rovnaký trend vývoja návštevnosti na portáloch s menšou (rádovo stovky užívateľov napr. http://www.beh.sk – 1.6. 2010 – 972 RU), strednou (tisíce užívateľov napr. http://www.f1.sk – 1.6.2010 – 8016 RU) a väčšou návštevnosťou (desaťtisíce až stotisíce návštev denne napr. http://www.azet.sk – 1.6.2010 – 621 112 RU).

Popis parametrov nájdete tu alebo v SimplexManual, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Figure 0: Graf vývoja návštevnosti na sledovaných internetových portáloch.

Figure 0 vykresľuje celkový trend vývoja návštevnosti analyzovanej vzorky – 86 internetových portálov. Trendová čiara (ružová krivka na obrázku Figure 0) zachytila prepad návštevnosti v sledovanom mesiaci jún vždy v sobotu, a to v dňoch 5.6., 12.6, 19.6., 26.6.  Užívatelia nenavštevujú resp. menej navštevujú svoje obľúbené internetové stránky prevažne v sobotu.

SimplexDivide pri nastaveniach uvedených vyššie nám rozdelil vývoj návštevnosti RU – počet reálnych užívateľov do 18 zhlukov. V každom zhluku sa nachádzajú internetové portály s približne rovnakým trendom vývoja návštevnosti.

Figure 1: Prvý zhluk

Prvý zhluk zachytáva podobný vývoj návštevnosti 35 portálov (40,7% zo všetkých sledovaných).

Približne rovnaký vývoj návštevnosti nastal: aktuality.sk, auto.sk, autovia.sk, avizo.sk, azet.sk, beauty.sk, cas.sk, centrum.sk, funradio.sk, mobil.sk, mobilmania.sk, monitor-cien.sk, pravda.sk, pricemania.sk, radiofm.sk, reality.sk, server.sk, zlacnene.sk, zoznam.sk

Tabuľku všetkých 35 portálov si môžete stiahnuť tu.

Ako je možné pozorovať, tak v tomto prvom zhluku mali približne rovnaký vývoj návštevnosti RU prevažne internetové stránky s voľnočasovou tematikou.

Ide napr. o lifestylové portály – akobyvat.sk, auto.sk, beh.sk, beuty.sk,  hiking.sk, mobil.sk, mobilmania.sk, zdravie.sk alebo inzertné a nákupné a vyhľadávacie portály – atlas.sk, avizo.sk, azet.sk, centrum.sk, inzeraty.sk, monitor-cien.sk, najnakup.sk, pricemania.sk, reality.sk, superdeal.sk, zlacnene.sk, zoznam.sk alebo niektoré spravodajské médiá – aktuality.sk,  pravda.sk, radiofm.sk a bulvárne médiá cas.sk, funradio.sk, pluska.sk, topky.sk,

Rast návštevnosti RU na analyzovanom zhluku nastáva prevažne v nedeľu, vrcholí v pondelok s presahom do stredu týždňa a dno dosahuje väčšinou v sobotu. Zadávateľ reklamy resp. majiteľ portálu sa takémuto trendu môže prispôsobiť alebo naň patrične zareagovať.

Figure 2: Druhý zhluk

Druhý zhluk zachytáva podobný vývoj návštevnosti 12 portálov (13,95% zo všetkých sledovaných).

Približne rovnaký vývoj návštevnosti za jednotlivé dni nastal na portáloch: education.sk, etrend.sk, finance.sk, merces.sk, mynoviny.sk, porada.sk, profesia.sk, strategie.sk, wlw.sk, zenskyweb.sk, zlatestranky.sk, zzz.sk. Oproti prvému zhluku môžeme tieto typy portálov považovať za odbornejšie, ekonomickejšie.

Tabuľku všetkých 12 portálov si môžete stiahnuť tu.

Figure 3: Tretí zhluk

Tretí zhluk zachytáva podobný vývoj návštevnosti 7 portálov (8,14% zo všetkých sledovaných).

Približne rovnaký vývoj návštevnosti za jednotlivé dni nastal na portáloch: bratislavskenoviny.sk, expres.sk, hokej.sk, joj.sk, markiza.sk, pc.sk, zive.sk

Návštevnosti RU v treťom zhluku je počas týždňa vyrovnanejšia a dno návštevnosti týchto prevažne mediálnych portálov a dvoch technologických sa okrem soboty udržuje aj v nedeľu.

Tabuľku všetkých 7 portálov si môžete stiahnuť tu.

Figure 4: Štvrtý zhluk

Štvrtý zhluk zachytáva podobný vývoj návštevnosti 6 portálov (6,98% zo všetkých sledovaných).

Približne rovnaký vývoj návštevnosti za jednotlivé dni nastal na portáloch: denniksport.sk, diva.sk, invia.sk, osporte.sk, profutbal.sk, travel.sk

Túto skupinu portálov by sme mohli označiť ako  “športovú a cestovateľskú”. Jej vývoj ovplyvnili Majstrovstvá sveta vo futbale, ako aj prichádzajúca dovolenková sezóna.

Figure 5: Piaty zhluk

Piaty, tiež veľmi zaujímavý zhluk, zachytáva podobný vývoj návštevnosti 6 portálov (6,98% zo všetkých sledovaných).

Približne rovnaký vývoj návštevnosti za jednotlivé dni nastal na portáloch: hnonline.sk, huste.sk, parameter.sk, sme.sk, tvnoviny.sk, ujszo.sk Jedná sa prevažne o spravodajské a mediálne portály, takže ich zaradenie do jedného zhluku môžeme pokladať za prirodzené. perSimplex potvrdil svoje kvality a rozoznal približne rovnaký vývoj v online spravodajstve.

Figure 6: Šiesty zhluk

Šiesty zhluk obsahuje podobný vývoj návštevnosti 5 portálov (5,81% zo všetkých sledovaných). Približne rovnaký vývoj návštevnosti za jednotlivé dni nastal na portáloch: autobazar.sk, birdz.sk, ohudbe.sk, supermusic.sk, tv-program.sk

Do ďalšieho, siedmeho zhluku, nám SimplexDivide dal portály, ktorých dáta neboli k dispozície. Touto skupinou sa ďalej nebudeme zaoberať.

Ôsmy zhluk obsahuje len dva portály, a to: e-firmy.sk, obedovat.sk,

V deviatom až osemnástom zhluku sú špecifické prípady vývoja samostatných portálov ako: oskole.sk, peniaze.sk, videoportal.sk, ta3.com, tyzden.sk, komunikuj.sk, najmama.sk, cme.sk, webnoviny.sk, f1.sk.

Výrazný nárast návštevnosti zaznamenali tyzden.sk a ta3.com v čase predvolebnej kampane v SR a v dňoch parlamentných volieb.

Figure 12: Dvanásty zhluk, ta3.com

Figure 13: Trinásty zhluk, tyzden.sk

V prípade, že by ste mali záujem sami si spracovať dáta z aplikácie OLA – AIMmonitor, tak v ďalších dieloch nášho blogu uverejníme návod ako na to.

perSimplex.biz

Nastavenie parametrov:

Pre potreby analýzy sme SimplexDivide nastavili nasledovne Similarity: D. Proximity – in points, Modification: E. [sum] >> [100%] – in row, Analysis: B. Statistical analysis – in column, Stress: 0, Strictness: 90.

Posted in AIM analýzy | Pridaj komentár

perSimplex.biz

Na našom blogu budeme zverejňovať analýzy verejne dostupných dát, ktoré získame surfovaním na internete. Jednotlivé analýzy sa budeme snažiť v krátkosti komentovať a nebudú chýbať ani najzaujímavejšie zhluky vyexportované zo SimplexImpera. Samozrejme cieľom blogu je podporiť predaj a využitie perSimplexu, preto budeme očakávať akékoľvek námety od čitateľov (analytikov a manažérov) a priaznivcov softvérového vývoja.

Užite si!

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár